top of page

Prečo je zlato slabým zabezpečením proti inflácii


Prečo je zlato stále slabým zabezpečením proti inflácii
Prečo je zlato stále slabým zabezpečením proti inflácii


Zhrnutie:

  • Veľa investorov dnes nakupuje zlato, aby získali ochranu pred infláciou.

  • Všeobecným názorom je, že zlato je platidlo, a preto musí byť dobrým zdrojom bohatstva.

  • Prinášam vám fakty, ktoré naznačujú opak. Nižšie vysvetľujeme, prečo zlato nie je také odolné voči inflácii, ako sa môže zdať.

Jednou z najrozšírenejších predstáv v investičnom svete je, že zlato je skvelým zaistením proti inflácie . Táto predstava je taká všadeprítomná, taká zrejmá, taká nespochybniteľná, že som sa ňou až donedávna nikdy nezaoberal.


Argumentom najväčších zástancov zlata je, že zlato je uchovávateľ hodnôt. Počas ľudskej histórie bolo vždy považované za peniaze - až do minulého storočia.. Sú to peniaze, hovoria súčasní zástancovia zlata, pretože sú uchovávateľom hodnoty, zatiaľ čo dolár za posledných sto rokov postupne stratil významnú časť svojej hodnoty z hľadiska kúpnej sily.


Keď sa zlato považuje za uchovávateľa hodnoty, je samozrejme oveľa lepší ako dolár. To však neznamená, že zlato je dobrým zabezpečením proti inflácii.


V skutočnosti neviem uviesť nič čo spája cenu zlata s infláciou. Neexistuje automatický mechanizmus, ktorým by sa rast spotrebiteľských cien, alebo rast peňažnej zásoby premietol do rastu ceny zlata. Zlato funguje ako ochrana proti inflácii len do tej miery, do akej investori veria , že tomu tak je, a konajú na základe tohto presvedčenia a kupujú ho.


Samozrejme, že inflácia cien výrobcov môže zvýšiť náklady pre ťažbárov zlata, ale výkyvy cien výrobcov sa nemusia nevyhnutne prejaviť v spotrebiteľských cenách, alebo (v tomto prípade) v cene, ktorú sú investori ochotní zaplatiť za zlato.


To hovorí o jednej z najväčších mylných predstáv o inflácii. Výrobné ceny môžu veľmi rýchlo rásť, ale ak je spotrebiteľský dopyt slabý, ceny konečných produktov nemusia rásť. A ak je spotrebiteľský dopyt slabý, vysoké a rastúce ceny výrobcov sa nakoniec postarajú samy o seba. „Liekom na vysoké ceny sú vysoké ceny,“ ako sa hovorí v odvetví. Vysoké ceny znižujú dopyt, alebo presúvajú dopyt k alternatívam, čo nakoniec spôsobí, že ceny opäť klesnú, kým sa nedosiahne rovnováha.


„Liekom na vysoké ceny sú vysoké ceny,“

V prípade zlata nie je cenová rovnováha daná ani tak dynamikou ponuky a dopytu, ako skôr kolísaním sentimentu investorov. A hoci sa nálada investorov často točí okolo inflačných očakávaní , korelácia medzi skutočnou infláciou (meranou CPI) a cenou zlata nie je príliš silná.

Pozrite si napríklad dlhodobý graf zlata voči CPI. Najprv si môžete všimnúť, že zlato vzrástlo viac ako CPI, ale tiež si všimnete, aká malá je medzi nimi korelácia.


Ak nevieš čo je to CPI:

Index spotrebiteľských cien (angl.consumer price index, CPI) je cenový index, ktorý vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov pomocou spotrebného koša. Spotrebný kôš tvoria vybrané skupiny tovarov a služieb. Váhou, ktorou sa vážia ceny tovarov spotrebného koša, je ekonomický význam jednotlivých tovarov a skupiny tovarov. Ekonomický význam je daný podielom výdavkov domácnosti na príslušnú skupinu tovarov a služieb. Podiel výdavkov sa zisťuje výberovým štatistickým zisťovaním. Zdroj: wikipedia.orgKorelácia medzi spotrebiteľskou infláciou a cenou zlata je extrémne slabá!

Pozrime si konkrétnejšie časové rozpätie medzi rokmi 1978 a 1995. Toto je dostatočné dlhé časové obdobie aby ste to pochopili – je to až polovica ľudského života. Toto časové obdobie bolo svedkom najvyššej miery inflácie od druhej svetovej vojny. Väčšina z vás si určite myslí, že cena zlata by bola schopná držať krok s CPI, alebo ho prekonáť počas tohto obdobia, ak zlato slúžiť ako zabezpečenie proti inflácii.


Namiesto toho sme zistili, že cena zlata bola extrémne volatilná. Prudko stúpala koncom 70. a začiatkom 80. rokov, potom v polovici 80. rokov padla späť a ustálila sa až v 90. rokoch. CPI v tomto období vzrástol výrazne viac ako zlato. Ale ešte raz poukazujem na to,že je to extremne dlhé časové obdobie – polovica ľudského života.Inými slovami, investori sa skutočne snažia použiť zlato ako ochranu proti tomu, čo považujú za fiškálnu nezodpovednosť. Verí sa, že bezohľadné vládne výdavky oslabia dolár a spôsobia nárast inflácie. V skutočnosti sa však nestane ani jedno ani druhé. Americký dolár zostáva dominantnou svetovou rezervnou menou, dokonca a najmä v časoch recesie, a slabý spotrebiteľský dopyt bráni inflácii aj napriek vysokým (a zväčša neproduktívnym) fiškálnym stimulom.


Ďalšou frázou, ktorú často počujeme je ,že keď cena zlata rýchlo rastie, je to„tlač peňazí“. Počúvame ľudí, ktorí hovoria: "Vláda tlačí toľko peňazí! Vymyká sa to kontrole." Alebo: "Pozrite sa na celé to znehodnotenie meny! Chcem vlastniť niečo, čo si zachová svoju hodnotu." Najväčšiu silu teda nachádzame v zlate, ktoré sa objavuje v rovnakom čase, keď peňažná zásoba rastie najrýchlejšie.


Záver

Takže cena zlata najviac stúpa vtedy , keď investori veria, že americký dolár je znehodnocovaný. Keď potom tento prudký nárast deficitných výdavkov nevedie k trvalému vzostupu miery inflácie, investori si postupne uvedomia, že znehodnotenie dolára sa nepremietlo do straty kúpnej sily spotrebného tovaru a služieb. Aspoň nie tak, ako očakávali. Vtedy väčšina investorov zrazu vidí zlato tak, ako hovorí Warren Buffett – ako kameň, ktorý nič nerobí a neprodukuje žiadne zárobky.


Zlato je ako kameň, ktorý nič nerobí a neprodukuje žiadne zárobky. Warren Buffett

Oveľa lepší zabezpečenie proti inflácii Takže ak je zlato v skutočnosti dosť slabým inflačným nástrojom, ktorý nie je založený na ničom inom ako na sentimente investorov, čo je potom dobrý inflačný nástroj? V spoločnosti Grand Elite Group výrazne investujeme do nehnuteľného majetku, ktorý prináša príjmy.

Tieto aktíva boli historicky lepším zabezpečením inflácie, ale čo je ešte dôležitejšie, poskytovali aj príjem a priniesli atraktívne celkové výnosy. Taktiež investujeme do nástrojov, ktoré aktívne pracujú.

Ak chcete úplný prístup k nášmu portfóliu a všetkým našim aktuálnym top výberom, neváhajte a stante sa členom Grand Elite Clubu. Pre viac informácii dohodnite si stretnutie so mňou.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page